Publicerad 2016-03-23

Id-kapningar ska införas som ett nytt brott i brottsbalken

Identitetskapning ska bli brottsligt och införas i brottsbalken som det nya brottet olovlig identitetsanvändning. Det föreslår regeringen i en ny proposition. Det nya straffet ska motverka missbruk av identitetsuppgifter och skydda den vars integritet kränks på detta sätt.

– Att ta över en annans identitet ska vara straffbart. Personer ska också kunna dömas för olaga förföljelse om de genom id-kapning upprepade gånger kränker någon annans integritet, säger justitieminister Morgan Johansson i en kommentar.

”För straffansvar ska krävas att någon utger sig för att vara en annan person genom att olovligen använda den personens identitetsuppgifter och därigenom ger upphov till skada eller olägenhet för honom eller henne”, skriver regeringen

Straffet föreslås vara böter eller fängelse i högst två år. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Källa: Skydd & Säkerhet 18 mars

SENASTE NYHETER

Stor uppdatering av De sju stegen

Vi har nu flyttat innehållet i De sju stegen till en mer säker servermiljö, för att minimera risken för intrång och skadegörelse. Dessutom har vi gjort en ordentlig uppdatering och tillförd nya bilder till alla id-handlingar. Eftersom betal- och kreditkort numera verifieras med pin-kod är allt utbildningsmaterial ändrat och kopplingen till kort minskats. Frågebatteriet i […]

Läs mer

Giltighetskontroll pass/NID

https://etjanster.polisen.se/egid/giltighetskontroll/giltighetskontroll

Läs mer

Kontroll av giltighet i pass och nationellt id-kort

Äntligen har polisen öppnat upp för kontroll av giltighet i pass och nationellt id-kort via ett nytt webb-gränssnitt. Giltighetskontroll Pass/NID   Du kan läsa mer om Polisens arbete med kontroll av giltighet i pass/nationellt id-kort och kopplingen till De sju stegen. Länk till Polisens informationssida

Läs mer