KUNDANPASSAD UTBILDNING

 

Vi upprättar en utbildningsplan tillsammans enligt följande:

  • Anpassning till kundens interna rutiner och instruktioner
  • Upp till 20 personer vid varje tillfälle, cirka 3 timmar per tillfälle
  • Varje deltagare får varsitt exemplar av handboken ”De sju stegen”
  • Utbildningen sker med hjälp av hemsidan
  • Vi har med oss UV-lampor, luppar, id-scanner, äkta och förfalskade kort/sedlar inför de praktiska övningsmomenten
  • Ett utbildningsbevis kan lämnas till varje deltagare
  • Med utbildningen i ryggen kan ni själva genomföra egna lokala utbildningar, till exempel vid introduktion av nyanställda
  • Vi vet från tidigare tillfällen att antalet lyckade bedrägerier minskar efter genomförd utbildning och bättre kunskaper hos personalen

 

En utbildning enligt ovan i Stockholmsområdet kostar cirka 15 000 SEK